Loading ...
Loading ...
Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk

Publication Info

Added 2015-11-19

Paperback

ISBN-10: 978-0-620-48204-2
Date of first publication: 2009

PDF

ISBN-13: 978-0-620-48204-2
Date of first publication: 2016

Related categories

Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk

J.P. Oberholzer

Hierdie boek is oop toegang onder die CC BY-NC-SA 4.0 lisensie. Die opdrag om ‘n oorsig te skryf van die honderd jaar waarin die Kuratorium vir die Teologiese Opleiding van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika sy opgelegde taak probeer uitvoer het, het vereis dat ‘n bepaalde minimum literatuur in ag geneem moes word. Dit het onder andere behels die notules en dokumente van die Kuratorium, die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, die Algemene Kerkvergadering, die Raad en Senaat en Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria, en die Vergadering van Professore, later die Dosentevergadering, oor die tydperk 1909−2009. Al hierdie notules is beskikbaar in die Argiefbewaarplekke van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit van Pretoria. Daarby het gekom kerklike en universitêre tydskrifte. Ander bronne wat hier nie in ag geneem is nie, is die notules en ander dokumente van kerklike organe van bystand en rade. In wat volg, is oor die algemeen hierdie (en ander) bronne self aan die woord gestel en is kommentaar tot ‘n minimum beperk (tussen vierkante hakies.)

Die aanbieding in die vorm van ‘n kroniek het met verloop van tyd homself aan die orde gestel. Die Indeks wat bygevoeg is, kan dien as sleutel vir tematisering vir wie ookal dit nodig vind.Die lys van persone wat die teologiese studie voltooi het, is bedoel om insig te gee in die resultate van die eeu se werksaamheid. Daarnaas bied die lys van persone wat nie die studie afgehandel het nie, die versoberende en al te menslike beeld van onvervulde voornemens en verlies van tyd en geld, of soms ook verandering van rigting.

Aan die Kuratorium my dank vir die opdrag om hierdie taak uit te voer, aan die personeel van die Kerk- en Universiteitsargiewe my hartlike dank vir vriendelike diens.

About the Author: J.P. Oberholzer

No biography available at this time.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.


PDF
  • Honderd Jaar Kerk en Teologiese Opleiding: ‘n Kroniek van die Hervormde Kerk
 

Our books are mostly published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license. Please consult each books synopsis for more information.

Connect on: FacebookTwitterGoogle+LinkedIn and YouTube. Subscribe to our newsletter.

 

Ⓒ2017 AOSIS (Pty) Ltd. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

AOSIS Publishing | Empowering Africa through access to knowledge
Postnet Suite #110, Private Bag X19, Durbanville, South Africa, 7551
RSA Tel: 086 1000 381, Inst. Tel: +27 21 975 2602, Fax: 086 5004 974, publishing(AT)aosis.co.za replace (AT) with @

Please read the privacy statement.